Waarom is dit onderzoek zo belangrijk?

Het herkennen van een blaasontsteking bij ouderen is moeilijk. De klachten van een blaasontsteking zijn op hogere leeftijd niet altijd duidelijk. Daarnaast blijken er op hogere leeftijd vaak bacteriën in de urine aanwezig te zijn, zonder dat er sprake is van een ontsteking. Dit zorgt niet voor klachten, het gaat om een zogenaamd dragerschap, maar hierdoor zijn huidige urinetesten niet altijd bruikbaar. 

Op dit moment worden er te veel verpleeghuisbewoners behandeld voor een vermeende blaasontsteking met antibiotica. Bacteriën die blaasontsteking veroorzaken worden op deze manier ongevoelig voor de antibiotica (antibioticaresistentie). Op deze manier zijn goed werkende geneesmiddelen in de toekomst niet of minder werkzaam. Daarnaast krijgen verpleeghuisbewoners geneesmiddelen waar zij geen baat bij hebben en wel bijwerkingen van kunnen ervaren. 

Er is behoefte aan betere testen om een blaasontsteking met meer zekerheid vast te stellen. In het PROGRESS onderzoek is gekeken of het meten van ontstekingseiwitten met eenvoudige sneltesten in bloed een blaasontsteking met meer zekerheid kan vaststellen. Dit bleek helaas niet het geval.

 

Het vervolgonderzoek PROGRESSplus, onderzoekt of er een relatie is tussen het hebben van aspecifieke klachten en een blaasontsteking, daarnaast wordt antibioticaresistentie in de verpleeghuizen in kaart gebracht en wordt onderzocht of een betrouwbare bacteriekweek uit incontinentiemateriaal haalbaar is.  Zo hopen we in de toekomst alleen verpleeghuisbewoners met een echte blaasontsteking te behandelen. Op deze manier proberen we de ontwikkeling van antibioticaresistentie te beperken.