! LET OP: PROGRESSplus gepauzeerd

Gezien de huidige toestand en landelijke adviezen zijn wij genoodzaakt om vanaf heden tot nader order de studie te pauzeren. Dit in maatschappelijk belang van alle zorgmedewerkers en bewoners. Dit in maatschappelijk belang van alle zorgmedewerkers en bewoners.


Hoe meld ik een bewoner/cliënt aan voor PROGRESS:

Bewoners met een mogelijke urineweginfectie zijn geschikt voor deelname aan PROGRESS, mits er geen bezwaar is voor deelname. Ook wanneer er (nog) niet wordt gestart met antibiotica en ook wanneer de urine dipstick negatief blijkt kan een bewoner deelnemen. Het gaat om de klinische verdenking op een urineweginfectie!

Het aanmelden van een bewoner/cliënt is per zorginstelling net weer even anders. Open hieronder het beknopte stappenplan:


Vivium zorggroep

Artsen Vivium Zorggroep PG
PDF – 16.3 MB 71 downloads
Zorg Vivium Zorggroep GRZ flyer
PDF – 386.0 KB 62 downloads

Axion continu Isselwaerde

Artsen Axion Continu
PDF – 16.3 MB 70 downloads